فریژر فصل ۱ قسمت ۴

دکتر فرازیر کرین به زادگاهش سیاتل برمی گردد ، جایی که با پدرش زندگی می کند و به عنوان روانپزشک رادیو کار می کند.

(بازدید ۳۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به