درحال بارگذاری...

هالزی در گفتگو با جیمی فلن

هالزی در مورد بازگشت به جاده برای تور عشق و قدرت، شباهت عجیبش به میلی بابی براون و کار بر روی خط آرایش خود، صحبت می کند. هالزی فکر می کند که میلی بابی براون برای بازی نقش او در یک فیلم زندگینامه ای عالی است 

(بازدید ۵۷ بار, بازدیدهای امروز ۲ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به