درحال بارگذاری...

تیزر رسمی سریال اعتدال Equinox

آسترید با ناپدید شدن مرموز یک کلاس در مدرسه در سال ۱۹۹۹ آسیب دید. ۲۰ سال بعد ، وقتی فهمید که تنها بازمانده از سال ۱۹۹۹ به طرز مرموزی درگذشت ، آسترید برای کشف آنچه واقعاً اتفاق افتاده است ، راه می افتد.

(بازدید ۱۶۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به