درحال بارگذاری...

کنایه مجری در مراسم به کرم بورسین که باعث دلخوری او شد

مجری با لحن کنایه آمیزی خطاب به کرم گفت :

کرم در شرایط سختی کار میکنه، وقتی این را میگم ممکنه باعث شه چشماتون پر از اشک شه ،  او مجبور شد با دستمزد سال قبل که برای هر قسمت ۱۲۰ هزار لیر بود، ادامه بده و …

(بازدید ۲۸۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به