درحال بارگذاری...

از دست دادن اندرو دلوکا در آناتومی گری

دلوکا در O.R درگذشت. او پس از ۴۰ دقیقه ایست قلبی ، نتیجه تامپوناد قلبی ناشی از ضربه چاقو به قفسه سینه ، که قلب وی را تحت تأثیر جدی قرار داد

(بازدید ۴۷۷۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به