درحال بارگذاری...

معرفی Top Chef

در این نمایش آشپزهایی در چالش های آشپزی با یکدیگر رقابت می کنند. آنها توسط هیئت آشپزهای حرفه ای و سایر افراد مشهور از صنایع غذایی و نوشیدنی با یک یا چند شرکت کننده در هر قسمت قضاوت می شوند.

(بازدید ۱۴۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به