بلند ترین آسانسور جهان

یکی از بزرگ ترین آسانسور های جهان در کشور چین قرار دارد این آسانسور در طبیعت ساخته شده است

(بازدید ۱۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به