فریژر فصل ۱ قسمت ۲

دکتر فرازیر کرین به زادگاهش سیاتل برمی گردد ، جایی که با پدرش زندگی می کند و به عنوان روانپزشک رادیو کار می کند.

(بازدید ۴۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به