درحال بارگذاری...

مصاحبه بورجو اوزبرک و واکنش ناگهانی درباره الهان شن

اوزبرک با شنیدن سئوال “تو با پارتنرت خیلی سازگاری” ناگهان مصاحبه را به پایان رساند و از محل رفت.

(بازدید ۳۵۲۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

شما ممکن است علاقه مند باشید به